Stav k 28. 5. 2024 21.10

Nalezeno 24 záznamů. Poslední změna: 24. 5. 2024 13:37:42
Název Značka Typ Původce Datum/Datum od Datum do Rozh. dat. Přílohy
Návrh Závěrečného účtu obce Stará Ves za rok 2023 22/2024 Návrh závěrečného úč Obec Stará Ves 24.05.2024 24.05.2024 10 dokumentů
Usnesení - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci 21/2024 Dražební vyhlášky Exekutorský úřad Pře 23.05.2024 18.07.2024 23.05.2024 dokument PDF
Návrh Závěrečného účtu DSO mikroregionu Moštěnka za rok 2023 20/2024 Návrh závěrečného úč DSO mikroregion Mošt 23.05.2024 23.05.2024 7 dokumentů
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 19/2024 Oznámení Obecní úřad 23.05.2024 09.06.2024 23.05.2024 dokument PDF
Návrh Závěrečného účtu DSO Přestavlcký les za rok 2023 18/2024 Návrh závěrečného úč DSO Přestavlcký les 20.05.2024 20.05.2024 6 dokumentů
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - bobr evropský 17/2024 Veřejná vyhláška Krajský úřad Olomouc 20.05.2024 05.06.2024 20.05.2024 2 dokumenty
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - vlk obecný 16/2024 Veřejná vyhláška Krajský úřad Olomouc 13.05.2024 29.05.2024 13.05.2024 dokument PDF
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce 13/2024 Kalkulace cen pro st Obec Stará Ves 30.04.2024 31.05.2024 30.04.2024 dokument PDF
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce 12/2024 Kalkulace cen pro vo VaK Přerov 29.04.2024 30.05.2024 29.04.2024 dokument PDF
Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu - daň za nemovitých věcí na rok 2024 10/2024 Veřejná vyhláška Finanční úřad pro Ol 29.04.2024 01.06.2024 29.04.2024 dokument PDF
Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době od 29. dubna 2024 do 7. června 2024 9/2024 Informace Ministerstvo vnitra 26.04.2024 09.06.2024 26.04.2024 dokument PDF
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu 8/2024 Informace Obecní úřad 22.04.2024 09.06.2024 22.04.2024 dokument PDF
Projekt "Aktivní život po 50+ nekončí" 6/2024 Informace MS-promo engineering 11.03.2024 01.07.2026 11.03.2024 dokument PDF
Smlouva o poskytnutí dotace - Sport Club Stará Ves 5/2024 Smlouva o poskytnutí Obec Stará Ves 05.03.2024 06.03.2027 05.03.2024 dokument PDF
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška obce Stará Ves č.1/2023 o místním poplatku za obecní systém odp 44/2023 Oznámení Obec Stará Ves 15.12.2023 15.12.2023 dokument PDF
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška obce Stará Ves č.2/2023 o místním poplatku ze psů 43/2023 Oznámení Obec Stará Ves 15.12.2023 15.12.2023 dokument PDF
Smlouva o poskytnutí dotace - Sport Club Stará Ves, z.s. 32/2023 Smlouva o poskytnutí Obec Stará Ves 14.11.2023 15.11.2026 14.11.2023 2 dokumenty
Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí 45/2021 Informace CNL INVEST s.r.o. 22.11.2021 22.11.2021 dokument PDF
Informace Českého telekomunikačního úřadu pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu 44/2021 Informace Český telekomunikačn 11.11.2021 11.11.2021 dokument PDF
Adresa pracoviště Ministerstva vnitra ČR pro vydávání dokladů ve zrychleném režimu 39/2021 Informace Ministerstvo vnitra 11.10.2021 11.10.2021 2 dokumenty
Publicita projetku - Oprava střechy hasičské zbrojnice ve Staré Vsi 78/2017 Informace Obec Stará Ves 14.12.2017 14.12.2017 dokument PDF
Rozpočtová odpovědnost - zveřejňování dokumentů DSO Přestavlcký les 23/2017 Oznámení DSO Přestavlcký les 21.03.2017 21.03.2017 dokument PDF
Rozpočtová odpovědnost - zveřejňování dokumentů - DSO mikroregion Moštěnka 22/2017 Oznámení DSO mikroregion Mošt 21.03.2017 21.03.2017 dokument PDF
Rozpočtová odpovědnost - zveřejňování dokumentů ÚSC 16/2017 Oznámení Obec Stará Ves 08.03.2017 08.03.2017 dokument PDF